I Kina har man behandlat djur med akupunktur i ca 3000 år och enligt det kinesiska sättet att se på individen så behandlar man hela kroppen och orsaken till problemen för att på så vis även få bort symtomen. Med hjälp av små, tunna nålar, fingrarna eller laser hjälper man kroppen att läka sig själv och komma i balans igen. Det är många som tycker att det är lite märkligt hur akupunktur skulle kunna fungera men hundarna brukar inte tänka så mycket utan bara vara i stunden och ta åt sig av behandlingen.

När kroppen är i balans utan blockeringar blir organen är starka och många hundägare ser direkt att hunden ser mer harmonisk och nöjd ut efter en behandling. Gamla, stela hundar börjar ofta röra sig mer naturligt och ledigt igen och de ligger bekvämare utan att behöva byta ställning så ofta. Om hunden har gått länge med ett problem så tar det ofta lite fler behandlingar att komma tillrätta med problemet medan akuta besvär som t ex våteksem (”hot spots”) ofta torkar upp inom ett dygn eller två och det räcker med 2-4 behandlingar.

Det fina med akupunkturen är att man behandlar hela systemet och stärker immunförsvaret så även om man söker hjälp i första hand för t ex problem med höfterna så kan man märka biverkningar som glansigare päls, en mage som fungerar bättre eller mindre problem med svamp i tassarna.

OBS! Jag använder inte nålar längre utan laserakupunktur och akupressur med fingrarna. Det är lika effektivt men smärtfritt så det tycker jag fungerar bättre för mig när jag jobbar med djur. 

Den vanligaste frågan är om hundarna inte tycker det gör ont men som regel så går det bra även om man jobbar med nålar. Nålarna är mycket tunna och när man har satt dit dom upplever hunden ofta en skön avslappning och att cirkulationen kommer igång. Numera har jag gått över till att arbeta nästan helt med laserakupunktur och akupressur istället för nålar då det passar mitt arbetssätt bättre och fungerar lika bra. Jag arbetar alltid prestigelöst och med respekt för hundens upplevelse. På bilden till höger får min chihuahua Tiffani behandling med två nålar i magen för hon har haft lite orolig mage. Hon tyckte det var strålande att ligga i solen och få akupunktur.

När du kommer hit går vi genom hundens besvär och du stannar medan jag ger akupunkturen eller akupressuren. Det är lite olika hur många punkter man behandlar beroende på problem, hur gammal hunden är, om den är stark eller svag och var i behandlingen man är. Efteråt kan hunden bli sömnig, törstig och extra kissnödig när flödena kommer igång. Det är bra om den får ha lite extra lugn och ro något dygn, vanliga promenader går bra men helst inte hårdare träning eller starka upplevelser. Ibland kan man även se en liten försämring dygnet efter behandlingen innan det blir bättre men det är helt normalt.

Jag tycker det är oerhört spännande att få möjligheten att hjälpa hundar att må bättre genom att ge dom akupunktur. Min första utbildning var 1,5 år och i maj 2016 blev jag Diplomerad Hundakupunktör. Efter det har jag gått flera kortare kurser i akupressur och Tuina-massage och i november 2022 påbörjade jag ytterligare en lång utbildning till Djurakupunktör på Vedic Acupunktur.   Det finns oändligt mycket att lära inom Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) och jag känner mig mycket ödmjuk inför att detta bara är början på nästa del i mitt arbete med hundar.

Den näst vanligaste frågan är vad man kan hjälpa med akupunktur på hund?
Egentligen det mesta som beror på obalanser i kroppen dvs klåda, magproblem, artros, skendräktighet, stress, rädsla, ögon- och öronproblem, allergier, hudproblem, dåliga pälsar och klor, ont i rygg/nacke, höftproblem, luftrörsbesvär mm.

Viktigt är att du konsulterar en veterinär om du misstänker att din hund inte mår bra och får den undersökt för att utesluta allvarliga sjukdomar och få en tydlig diagnos. Akupunktur är ofta ett mycket bra komplement till en pågående behandling. Tänk även på att det är 7 dygns karens efter akupunktur om du skall tävla eller ställa ut din hund.

Här är länkar till andra sidor om akupunktur:
Svenska akupunkturförbundet har inte djurakupunktörer med som medlemmar så jag är inte medlem där men dom har mycket bra information på sin hemsidan om akupunktur:
https://akupunkturforbundet.se/om-akupunktur/ 

Andra intressanta sidor:
Meet the interstitium aka San Jiao Channel
Pet Acupuncture: An Important Healing Tool
Acupuncture Healing Therapy

Nedan följer ett utdrag från: Utvärdering av akupunktur som behandling vid ryggömhet hos häst – en pilotstudie av Anita Nyman. Examensarbete 2004:35 Veterinärprogrammet, SLU.
Jag tycker hon har samlat vetenskapliga förklaringar om akupunktur på ett bra sätt i sin text. 

”Historik

Kineserna har använt akupunktur som behandlingsmetod i ca 3000 år. Ungefär 650 f.kr. författade general Sun-Yang skriften Cannon of Veterinary Medicine. Han anses vara ”fader” till den kinesiska veterinärmedicinen. Legender talar om hans storhet i behandling av djur med akupunktur och speciellt duktig var han i att behandla hästar.

Den traditionella kinesiska medicinen (TCM – Traditional Chinese Medicine) bygger på energikrafterna Yin och Yang. Yin står för det feminina, svaga, passiva och mörka. Yang står för det maskulina, starka, aktiva och ljusa. Yin och yang är polära motsatser men också komplementära och beroende av varandra. Båda innehåller element av den andra, ingenting är fullt ut Yin eller Yang (Jaggar & Robinson 2001).
Om man vill försöka översätta till västerländskt tänkande kan man jämföra med det sympatiska och det parasympatiska autonoma nervsystemet. I förhållandet Yin-Yang fördelas energin mellan krafterna och skapar balans – homeostas (Ridgway 1999). Förskjuts balansen åt något håll uppstår ett sjukdomstillstånd. Blod och Qi (chi) är två fundamentala element inom TCM där blod är Yin och Qi är Yang. 

Qi är energin eller kraften som kontrollerar harmonin i alla levande kroppar – livsenergin som upprätthåller livsprocessen. Yin är relaterad till vätskor i kroppen, ex. vatten och blod, medan Yang är relaterad till metabolismen i kroppen (Limehouse & Taylor-Limehouse 2001).
Meridianer är transportsträckor där Qi och blod, enligt TCM, anses cirkulera i kroppen. Dessa meridianer utgör basen i akupunktur. Det finns 12 stycken meridianer som kopplar ihop interna organ med den externa kroppen. Meridianerna och akupunkturpunkterna har kinesiska namn men i de västerländska länderna har de fått namn efter interna organ t ex HT-Heart, BL-Bladder och GB -Gallbladder. Meridianerna är inte direkt korrelerade till de interna organen utan har associationer med speciella element, funktioner, vävnader, sensoriska organ eller emotionella tillstånd. T ex har ju inte hästen någon gallblåsa men ändå en GB-meridian.
Utöver de 12 huvudmeridianerna finns ett flertal extra meridianer där de två viktigaste benämns GV-Governing Vessel och CV-Conception Vessel. Dessa innehåller punkter som har funktioner för hela kroppen.

Utefter meridianerna finns de flesta akupunkturpunkterna. Punkterna är i storlek mellan 1 och 25 mm. De benämns i de västerländska länderna med meridiannamn plus ett nummer (Hwang & Egerbacher 2001). Vid palpation kan vissa punkter vara känsliga om det är en obalans mellan Yin och Yang. Man använder därför akupunkturpunkter även vid diagnostik (Shupunkter) och inte enbart för terapeutiskt bruk. Det finns 365 beskrivna akupunkturpunkter och varje punkt har en definierad och specifik funktion baserad på responsen i kroppen. Vid en typisk akupunkturbehandling används mellan 1 och 20 punkter (Limehouse & Taylor-Limehouse 2001).

I dag har akupunkturbehandling blivit en kombination av modern medicinsk teknik och gammal kinesisk filosofi för att nå bästa kliniska resultat (Chan et al. 2001). I den västerländska medicinen vill många använda akupunktur på bas av neurofysiologisk kunskap men till syvende och sist är det i alla fall den traditionella kinesiska metoden som ligger till grund för hur akupunktur används i dag. Någon gång kanske vi kan förklara alla effekter av akupunktur på neurofysiologisk grund men inte än.
En västerländskt utbildad fysiolog har sagt ”Jag har insett att, att försöka förstå akupunktur grundat på västerländsk vetenskap är som att läsa en översatt dikt från ett främmande språk. Vad du ser är en blek aning om det verkliga utan att förstå själen eller den centrala meningen. I akupunktur är denna centrala mening Qi, som refererar till inget annat än vital levnadskraft” (fri översättning) (Schoen 2001). 

Hur fungerar akupunktur?
D.E. Kendall (1989a, 1989b) har visat att akupunktur fungerar primärt genom dess interaktion med afferenta nociceptiva (smärta) och proprioceptiva (muskellängd och position) sensorer och andra nerver som i sin tur utövar lokal, spinal och centralt medierad kontroll. Kroppens reaktion när en nål sticks in i huden är att eliminera, förstöra eller neutralisera det främmande objektet genom en immunologisk reaktion, initialt öka blodflödet och reducera muskel eller vävnadssträckning för att arbeta ut objektet från kroppen. Initialt när en nål sticks in kan man se en muskelkontraktion. Denna uppstår för att hindra objektet att komma längre in i kroppen. Normalt brukar dock denna kontraktion snabbt följas av en avslappning i muskeln.

Akupunkturpunkter innehåller en signifikant högre koncentration av fria nervändar, nervbuntar, nervplexi, mastceller, lymfkärl, blodkapillärer och venulae jämfört med omkringliggande vävnad. Detta gör att punkterna är extremt känsliga för den mikroskada som nålen orsakar. 

Akupunkturpunkter på benen ligger på linjer som följer stora nerver och kärl. På kroppen ligger de på nivåer där nerver och blodkärl penetrerar muskelfascia. Lymfatiska kärl finns också på alla dessa ställen. Akupunkturpunkter och meridianer har vanligtvis lägre ytelektrisk impedans än övriga ytor på kroppen. Man tror därför att inducerad elektrisk kraft antingen via nålar, upphettning, tryck eller annan nervstimulation föredrar att följa dessa vägar.

Reaktionen har flera steg som inkluderar vasodilatation, nociceptiv excitation, chemotaxis, vävnadsreparation och inaktivering av reaktionen (Kendall 1989a). Mekanismerna vid akupunkturbehandling är sannolikt flera och de flesta är relaterade till den reglerande funktionen i det neuroendokrina systemet och i hjärnan (Chan et al. 2001).

Lågfrekvent stimulering av akupunkturpunkter aktiverar nervfibrer med liten diameter i perifera nerver som sedan överkorsar i dorsalhornet i ryggraden. Detta leder till aktivering på tre nivåer i CNS – ryggrad, hjärnstam och hypothalamus/hypofys och utsöndring av neurotransmittorer som blockerar smärtmeddelandet (Kendall 1989a). Den neurofysiologiska förklaringen på akupunktur analgesi bygger delvis på denna gate-teori. Enligt denna teori stimulerar akupunktur stora myelinierade nervfibrer och interagerar med interneuroner i substantia gelatinosa i ryggraden som blockerar impulser från mindre och långsammare omyelinierade C-fibrer som bär smärtmeddelandet (Gellman 1998).

Det har vetenskapligt visats att endorfiner, serotonin, noradrenalin, bradykinin, histamin, prostaglandin och leukotriener är initiala mediatorer som ger akupunktur en del av dess effekt. Denna effekt tillhör den opioida humorala teorin (Kendall 1989a).
Den autonoma teorin fokuserar på somato-viscerala synapser i ryggraden genom vilka de parasympatiska och de sympatiska nerverna i det autonoma systemet tycks bli selektivt stimulerade vid kutan akupunkturbehandling (Gellman 1998). Styrkan och tiden för stimulationen är viktig för att få fram specifika typer av reaktioner. Den initiala fasen vid vävnadsreaktionen är vasodilatation och immunopotentierande medan den senare fasen är antiinflammatorisk. Aktiv infektion och feber behandlas därför med fördel med kort duration av nålinsertion medan smärta och ledinflammation behöver längre behandlingstid (Kendall 1989b).”

Här är en länk till examensarbetet:
https://stud.epsilon.slu.se/12739/1/nyman_a_171019.pdf